251 - Jezus komt!
 
1 Jezus komt, houd brandende de lampen!
Jezus komt, bereid uw hart en huis!
Jezus komt, als Bruidegom en Koning!
Jezus komt, leg neer uw aardse kruis!
Zie omhoog, weldra verschijnt uw Heiland.
Al uw droefheid wijkt voor Zijn gena.
Jezus komt, o pelgrim droog uw tranen.
Jezus komt. Hij komt, Halleluja!
 
2 Jezus komt, verkondig deze tijding!
Jezus komt, o reinig uw gemoed!
Jezus komt in glorie met de Zijnen.
Jezus komt, ga uit Hem tegemoet.
Schenk uw hart, uw leven aan uw Heiland.
Leg uw zorg en uw lasten gans op Hem.
Jezus komt en zoekt slechts reine harten.
Jezus komt, o zondaar, hoor Zijn stem!