249 - O, zend het vuur!
 

Vers 1
Bes      Es Bes  Es  Bes
De wereld ligt in zond' en schuld.
  Es F7 Bes
O, zend het vuur!
       Es Bes  Es Bes
Met wrevel is de aard' vervuld.
  F  C7  F
O, zend het vuur!
 F   F7 Bes   F    Bes
Kom met Uw ga-ven, Heil'ge Geest,
Bes7 Es   Cm7 C7  F  C7  F
En geef ons weer een Pinksterfeest,
Bes Es F7 Bes F  Bes Bessus4 Bes
Ge-lijk het eertijds is  ge - weest.
Es Bes F7 Bes
O, zend het vuur!
Refrein
Bes Es Bes   F7sus4 F7   Bessus4 Bes
Zend het vuur en stro - men van ze - gen.
Besmaj7 Es     Bes
 Kom, daal in onze harten neer,
   F  F7 Bes   F  F7 Bes
En schenk ons le-ven meer en meer,
 Es F7 Bes  F Bes Bessus4 Bes
Opdat wij wand'len tot  Uw  eer.
Es Bes F7 Bes
O, zend het vuur!
Vers 2
O, doop ons Heil'ge Geest met kracht,
O, zend het vuur,
Dat wij getuigen van Uw kracht.
O, zend het vuur.
Ontwaak, o Kerk, zo traag en koud.
Gods Geest ontsteekt het dorre hout,
Een vlam nog nooit door u aanschouwd.
O, zend het vuur!
Vers 3
In 't laatst der dagen zal het zijn,
Gezegend uur,
Dat God zal dopen, groot en klein,
Met heilig vuur.
O Heer, verhaast die blijde stond.
Vervul met lofprijs hart en mond,
Dat men Uw Naam alom verkond'.
O, zend het vuur!