248 - Hij is opgestaan
 

Vers 1
Es               As    Es
O dag vol heil, toen Gods Zoon uit het graf verrees,
Bes Es          Bes
In kracht en heer - lijk-heid!
In kracht, in kracht en  heer-lijkheid!

De vogels ontwaakten en begroetten met vreugdezang
            Es
Hun Schepper vol majesteit.
               As   Es
De gouden zon brak zich baan door de wolken
  Bes Es Bes7 Es   As
En een nieu-we dag ving aan.
      Esdim
't Lied der schepping klonk vol kracht.
      Es  Bes7 Es Bes7 Es
't Werk des Midd'laars is vol-bracht.
Esdim  Es Bes7  Es
 Hij is op - ge - staan!
Refrein
Es        Esdim    Es
Hij is op  -  ge    staan!
Hij is waar-lijk, waar-lijk op - gestaan!
              Bes7
Hij is op  -  ge    staan!
Hij is waar-lijk, waar-lijk op - gestaan!
      Besdim Bes7 Esdim Bes7
God ziet in ge - naad' ons aan.
  Es      Esdim Es Esdim Es
's Mensen schuld is weg - ge - daan.
Esm   Bes    F7   Bes7
Je-zus heeft voor ons voldaan.
Je-zus heeft voor ons voldaan, ja heeft voldaan.
   Es   As    Es
Ere zij  Zijn   Naam!
Ere, e - re zij Zijn heil'-ge Naam!
       Besdim Bes7 Es As
Komt wij lo - ven  Hem tezaam.
Komt wij lo - ven  Hem tezaam, tezaam.
   Esdim
Jezus leeft en wij in Hem,
    Es Bes7 Es Bes7 Es
Zo wij luist'ren naar Zijn stem.
Esdim  Es     Bes7    Es As Es
 Hij is op  -  ge    staan!
 Hij is waar-lijk, waar-lijk op - gestaan!
Vers 2
Geprezen zij onze Koning en Vredevorst,
In alle eeu-wig-heid.
In alle, al-le eeu-wigheid.
Verlosser en Zaligmaker vol van genade,
Voor het mensdom in zond' en strijd.
Gezeten thans aan de zijde des Vaders,
Bidt Hij, met ons lot begaan.
Halleluja, Jezus leeft.
Hij die nimmer ons begeeft,
Hij is opgestaan!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)