248 - Hij is opgestaan
 
1 O dag vol heil, toen Gods Zoon uit het graf verrees,
In kracht en heerlijkheid!
In kracht, in kracht en heerlijkheid!
De vogels ontwaakten en begroetten met vreugdezang
Hun Schepper vol majesteit.
De gouden zon brak zich baan door de wolken
En een nieuwe dag ving aan.
't Lied der schepping klonk vol kracht.
't Werk des Midd'laars is volbracht.
Hij is opgestaan!
 
Refrein Hij is opgestaan!
Hij is waarlijk, waarlijk opgestaan!
Hij is opgestaan!
Hij is waarlijk, waarlijk opgestaan!
God ziet in genaad' ons aan.
's Mensen schuld is weggedaan.
Jezus heeft voor ons voldaan (ja heeft voldaan).
Ere zij Zijn Naam!
Ere, ere zij Zijn heil'ge Naam!
Komt wij loven Hem tezaam (tezaam).
Jezus leeft en wij in Hem,
Zo wij luist'ren naar Zijn stem.
Hij is opgestaan!
Hij is waarlijk, waarlijk opgestaan!
 
2 Geprezen zij onze Koning en Vredevorst,
In alle eeuwigheid.
In alle, alle eeuwigheid.
Verlosser en Zaligmaker vol van genade,
Voor het mensdom in zond' en strijd.
Gezeten thans aan de zijde des Vaders,
Bidt Hij, met ons lot begaan.
Halleluja, Jezus leeft.
Hij die nimmer ons begeeft,
Hij is opgestaan!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)