247 - De Heiland verrees uit het donkere graf
 
1 De Heiland verrees uit 't donkere graf,
En legde het doodskleed af.
Voor ons overwon Hij zonde en dood,
In liefde, zo wondergroot!
 
Refrein Jezus leeft! (Ja) Jezus leeft!
Laat ons jubelen al tezaam.
Jezus leeft! (Ja) Jezus leeft!
Lof zij Zijn heil'ge Naam.
 
2 Hij boette aan 't kruis mijn zonden en schuld,
En heeft daar Gods wet vervuld!
Nu is ook voor mij de schaduw voorbij
En zie ik Gods licht onthuld!
 
3 De weg naar de hemel is voor ons vrij,
Geopend de gouden poort,
En 'k spreek van die weg met vreugd in mijn hart
Tot ieder die naar mij hoort.