246 - Gethsemané
 

Vers 1
 F          C7
Gethsemané, o heil'ge hof,
              F
Waar Jezus knielde in het stof.
          F7      Bes
In donk're nacht, gans eenzaam, stil,
      Bm F   C7    F
Bracht Hij het offer van Zijn wil!
Refrein
 F             C
Verbreek mijn eigen wil, o Heer,
C7          F
Opdat ik leve tot Uw eer.
         F7      Bes
'k Leg in Uw trouwe hand mijn lot.
   Besm F   C7   F
Uw wil ge-schiede, o mijn God!
Vers 2
Daar is een plaats, waar 'k ruste vond.
Gethsemané, o heil'ge grond,
Waar 'k sprak in d' ure van verdriet:
„Niet mijn wil, maar de Uw' geschied'.”
Vers 3
Sinds heb ik vrede voor mijn hart,
Schoon mij de wereld hoont en tart.
'k Volg Hem in voor- en tegenspoed,
Want 'k weet: Gods wil is altijd goed!