246 - Gethsemané
 
1 Gethsemané, o heil'ge hof,
Waar Jezus knielde in het stof.
In donk're nacht, gans eenzaam, stil,
Bracht Hij het offer van Zijn wil!
 
Refrein Verbreek mijn eigen wil, o Heer,
Opdat ik leve tot Uw eer.
'k Leg in Uw trouwe hand mijn lot.
Uw wil geschiede, o mijn God!
 
2 Daar is een plaats, waar 'k ruste vond.
Gethsemané, o heil'ge grond,
Waar 'k sprak in d' ure van verdriet:
„Niet mijn wil, maar de Uw' geschied'.”
 
3 Sinds heb ik vrede voor mijn hart,
Schoon mij de wereld hoont en tart.
'k Volg Hem in voor- en tegenspoed,
Want 'k weet: Gods wil is altijd goed!