245 - Engelen des hemels
 

Vers 1
Des
„E-re zij God!” klonk de lofzang der eng'len
As7       Asdim As     Des
Lieflijk en teer, in die heilige nacht,

„Vrede op aard, in de mensen behagen”,
As  Es7 As Es7 As  Es7    As  As7
Wondere boodschap van liefde en kracht.----
Refrein
Des     As7          Des
Eng'len des he-mels, zingt ons van vrede.
      Ges Bes7   Es7     As  As7
Droef is de we-reld, met rouwfloers omhuld.----
 Des      As7           Des
Troost met uw vreugdezang het mens'lijk harte,
Ges    Bes7 Es  Es7 As7    Des
Dat thans met weedom en smart is vervuld.
Vers 2
Ginds in een stal lag het Kindeke neder,
Dat straks de Koning des vredes zou zijn.
't Mensdom verwierp Hem, de Heiland der zielen.
Ach, wie geloofd' in Zijn boodschap zo rein?
Vers 3
Tranen en bloed schreit de mensheid op aarde!
Heft op uw hoofden, gij kind'ren van God.
Wacht nog een wijle en Jezus zal komen.
Draagt nog geduldig en rustig uw lot.
Vers 4
Ere, ja ere zij God in de hoge!
Eng'len des hemels, brengt laaf'nis in smart.
Spreekt ons van Jezus, die kwam om te helen
Ieder gebroken en moedeloos hart.