242 - Drinken uit de Bron
 
1 Eens doold' ik eenzaam rond in dorre zandwoestijn.
Geen palmboom was er die mij schaduw bood.
Toen deed de Heer mij drinken uit de Heilsfontein,
En redde Hij mijn ziel uit zond' en nood.
 
Refrein Drinkend uit de Bron van levend water,
Voel 'k mij vrij en blij.
Voel 'k mij vrij en blij.
De zorgen zijn voorbij.
De zorgen zijn voorbij.
Drinkend uit de Bron van levend water,
Is Jezus met Zijn liefde mij nabij.
 
2 Bevredigd is mijn ziel sinds ik de Heiland vond.
De dorre woestenij bloeit als een roos.
De heil'ge Godsrivier doorstroomt mijn ganse hart,
Sinds ik mijn schuld beleed en Jezus koos.
 
3 O, Bron van levend water, zuiver als kristal,
Verkwik mijn ziel met glorie en met kracht.
Versterk Uw zwakke kudde door de Heil'ge Geest,
Uw bruidsgemeent' die op Uw zegen wacht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)