241 - Donkere handen
 
1 Donk're handen strekken zich naar Jezus uit,
Naar het kostbaar Levensbrood.
Ginds, aan verre kusten van de wereldzee,
Sterven zielen in hun nood.
 
Refrein Zend het evangelie over land en zee.
Voed de ziel, die hongert, met Gods Woord,
Tot het licht doorboort de wolk van satans macht,
En elk van Jezus heeft gehoord.
 
2 Donk're handen, door de zonde zwaar geboeid,
Heffen zich vol smart omhoog.
Donk're ogen, door d' ellende moegeschreid,
Turen droef naar 's hemels boog.
 
3 Donk're aangezichten zoeken naar het licht,
Hopende op liefd' en vree.
Breng de boodschap van het oude, ruwe kruis
Aan de heid'nen over zee.