240 - Getuigenislied
 
1 Welk een gloriedag voor mij,
Toen Gods Geest mij maakte vrij,
En mijn ziel doorstroomde met gena,
Toen ik wist, mijn schuld zo groot,
Boette Jezus met Zijn dood,
Op het ruwe kruis van Golgotha.
 
Refrein Ja, ik wil getuigen tot Gods eer (ja tot Gods eer).
Van het rein'gend Bloed van onze Heer (van onze Heer).
Zijn genade rein en teer,
Zal ik loven keer op keer.
Ja, 'k wil getuigen tot Gods eer.
 
2 'k Wil getuigen hoe Zijn kracht,
Mij verlost' uit satans macht,
En de keet'nen brak van zond' en schuld,
Hoe mijn ziel na zware druk,
Werd doorstroomd van rein geluk,
En met diepe vrede gans vervuld.
 
3 'k Wil getuigen t' allen tijd,
Van Gods trouw en heerlijkheid.
Hij, die tot ons zond Zijn een'ge Zoon,
Jezus, die Zijn leven gaf,
Om te dragen onze straf,
En voor ons verliet des Vaders troon.