239 - O, heerlijk Evangelie
 

Vers 1
F    C7     F
O, dat heerlijk Evangelie:
    C   C7        F
Jezus stierf voor ons aan 't kruis,
      C7     F
Baande ons de weg ten leven,
 C       G7 C
Naar het hemels Vaderhuis.
Refrein
C  F    C C7 F
O, heerlijk Evan-gelie,
       C G7  C  C7 F
Gij lichtstar in de nacht.------
 C7  F C7  F   Bessus4 Bes
Maak mij een trouw ge - tui - ge
  F    C  C7  F
Van Jezus' liefd' en kracht.
Vers 2
Alzo lief had God de wereld,
Dat Hij zond Zijn een'ge Zoon.
Om te boeten onze zonden,
Daalde Jezus van Gods troon.
Vers 3
O, die wondervolle tijding,
Dat de Heiland stierf voor mij,
En Zijn Bloed van schuld mij reinigt,
Maakt mijn hart zo sterk en blij.