239 - O, heerlijk Evangelie
 
1 O, dat heerlijk Evangelie:
Jezus stierf voor ons aan 't kruis,
Baande ons de weg ten leven,
Naar het hemels Vaderhuis.
 
Refrein O, heerlijk Evangelie,
Gij lichtstar in de nacht.
Maak mij een trouw getuige
Van Jezus' liefd' en kracht.
 
2 Alzo lief had God de wereld,
Dat Hij zond Zijn een'ge Zoon.
Om te boeten onze zonden,
Daalde Jezus van Gods troon.
 
3 O, die wondervolle tijding,
Dat de Heiland stierf voor mij,
En Zijn Bloed van schuld mij reinigt,
Maakt mijn hart zo sterk en blij.