238 - De elfde ure
 

Vers 1
D
Jezus zoekt te elfder ure werkers trouw en sterk,
A7                  D   E7    A
Die vervuld zijn met Gods Geest met liefde voor Zijn werk.
 D
Hoor Hij roept: „Blijf op de markt niet langer ledig staan”,
 A6    D7   Cis         A7
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?---
Refrein
 D
Heft  uw  o-gen op, aan-schouwt het kost'-lijk graan.
Heft uw o-gen op,  aan - schouwt het kost'-lijk goud - geel ko-ren.
Heft uw o-gen op,  aan - schouwt het kost'-lijk goud - geel ko-ren.
Heft  uw  o - gen   op,     aan  -  schouwt   het
                  A7
Wie    wil  met de sik-kel naar het oogst-veld gaan,
Wie  wil met de sik - kel   gaan en tot  Gods volk be-ho-ren,
Wie  wil met de sik - kel   gaan en tot  Gods volk be-ho-ren,
graan.   Wie  wil  naar 't oogst - veld    gaan  en
    Adim A7       D
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
     E7     A  E7     A   E7  A7
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werk - loos   staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werk - loos   staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet lan-ger werk-loos staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet lan-ger werk-loos staan.

O hoort nu!
 D
Heft  uw  o-gen op, aan-schouwt het kost'-lijk graan.
Heft uw o-gen op,  aan - schouwt het kost'-lijk goud - geel ko-ren.
Heft uw o-gen op,  aan - schouwt het kost'-lijk goud - geel ko-ren.
Heft  uw  o - gen   op,     aan  -  schouwt   het
                  A7
Wie    wil  met de sik-kel naar het oogst-veld gaan,
Wie  wil met de sik - kel   gaan en tot  Gods volk be-ho-ren,
Wie  wil met de sik - kel   gaan en tot  Gods volk be-ho-ren,
graan.   Wie  wil  naar 't oogst - veld    gaan  en
    Adim A7       D
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
     G       Gisdim         D  A7  D
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Vers 2
Ied're schoof zal blinken als een edelsteen zo schoon.
Werkers Gods ontvangen straks hun welverdiende loon.
Voorwaarts dan in Jezus' Naam, o blijft niet werk'loos staan.
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?
Vers 3
't Middernacht'lijk uur breekt aan, de Bruidegom verschijnt.
Vult uw lampen, wast uw kleed voor 't aardse licht verdwijnt.
Heden slaat het elfde uur, komt werkers, gordt u aan,
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?
(De kleuren in de tekst van het refrein hebben de volgende betekenissen:
Blauw = Sopraan, Rood = Alt, Groen = Tenor, Paars = Bas.)