238 - De elfde ure
 
1 Jezus zoekt te elfder ure werkers trouw en sterk,
Die vervuld zijn met Gods Geest met liefde voor Zijn werk.
Hoor Hij roept: „Blijf op de markt niet langer ledig staan”,
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?
 
Refrein Sopraanpartij:
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk graan.
Wie wil met de sikkel naar het oogstveld gaan,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk graan.
Wie wil met de sikkel naar het oogstveld gaan,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Altpartij:
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk goudgeel koren.
Wie wil met de sikkel gaan en tot Gods volk behoren,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk goudgeel koren.
Wie wil met de sikkel gaan en tot Gods volk behoren,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Tenorpartij:
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk goudgeel koren.
Wie wil met de sikkel gaan en tot Gods volk behoren,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet langer werkloos staan.
Heft uw ogen op, aanschouwt het kost'lijk goudgeel koren.
Wie wil met de sikkel gaan en tot Gods volk behoren,
Zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
Baspartij:
Heft uw ogen op, aanschouwt het graan.
Wie wil naar 't oogstveld gaan
En zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet langer werkloos staan.
O hoort nu!
Heft uw ogen op, aanschouwt het graan.
Wie wil naar 't oogstveld gaan
En zaam'len de schoven voor de Heiland hierboven?
Wijdt uw leven aan Zijn dienst en blijft niet werkloos staan.
 
2 Ied're schoof zal blinken als een edelsteen zo schoon.
Werkers Gods ontvangen straks hun welverdiende loon.
Voorwaarts dan in Jezus' Naam, o blijft niet werk'loos staan.
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?
 
3 't Middernacht'lijk uur breekt aan, de Bruidegom verschijnt.
Vult uw lampen, wast uw kleed voor 't aardse licht verdwijnt.
Heden slaat het elfde uur, komt werkers, gordt u aan,
Maaiers! Maaiers! Wie wil heden gaan?