235 - Bede
 

Vers 1
Bes   Es Bes     F7
Je-zus, zie mij aan Uw voet.
         Es   Bes
Ik zoek rein'ging in Uw Bloed.
      Bessus4 Bes Essus2     Es
Schenk mij   o - ver - win - ningskracht
C7       F7
In verzoekingsnacht.
Refrein
Bes   Es Bes     F7
Laat mij in U blijven, Heer.
          Es  Bes
Geef mij d' eerste liefde weer.
    Bessus4 Bes Essus2  Es
Maak mij vas - ter, meer en meer.
Bes Es F7     Bes
Ze - gen mij, o Heer!
Vers 2
Heilig wil ik zijn, o God,
Onderhouden Uw gebod,
Losser van mijn zelfzucht, Heer,
Leven tot Uw eer.
Vers 3
Maak mij voor Uw komst bereid,
'n Tempel van Uw heerlijkheid.
Vrij van zonden, lasten, pijn,
Wil 'k de Uwe zijn.
Vers 4
Rusten wil ik in Uw wil,
Onder smaad, mij buigen stil.
Heilig mij en was mij rein.
Houd mij need'rig klein.