235 - Bede
 
1 Jezus, zie mij aan Uw voet.
Ik zoek rein'ging in Uw Bloed.
Schenk mij overwinningskracht
In verzoekingsnacht.
 
Refrein Laat mij in U blijven, Heer.
Geef mij d' eerste liefde weer.
Maak mij vaster, meer en meer.
Zegen mij, o Heer!
 
2 Heilig wil ik zijn, o God,
Onderhouden Uw gebod,
Losser van mijn zelfzucht, Heer,
Leven tot Uw eer.
 
3 Maak mij voor Uw komst bereid,
'n Tempel van Uw heerlijkheid.
Vrij van zonden, lasten, pijn,
Wil 'k de Uwe zijn.
 
4 Rusten wil ik in Uw wil,
Onder smaad, mij buigen stil.
Heilig mij en was mij rein.
Houd mij need'rig klein.