231 - Liefelijk Eden
 
(Het lied wordt voorafgegaan door een kort voorspel.)
Gitaaraccoorden bij het voorspel:
As Des Besm  Es As
Vers 1
As       Des
Liefelijk Eden, wo-ning van God,
Es           As
Hof van Gods liefde en rust,
         Des   Besm
Vredevol oord vol za-lig genot,
 Es          As
Wacht mij aan gouden kust.
Refrein
 As     E7
Lief'lijk tehuis,
      Lief'lijk te-
As
Za - lig tehuis,
huis,   Za - lig te-
Es7
Waar klokken klingen,
huis,
As
Engelen zingen.
      E7
Rust na de strijd
      Rust na de
As
Is    ons bereid,
strijd     is  ons be-,
Es7             As
Eeu - wi - ge za-lig-heid.
reid en eeu-wi-ge  za-ligheid.
Vers 2
Poorten van paarlen, straten van goud,
Hemelse bloemen zo schoon,
Lieve gestalten stralend in 't licht
Staan voor de gouden troon.
Vers 3
't Middelpunt van dat heerlijke oord
Is onze Heiland en Heer.
Straks zal ik knielen aan Jezus' voet,
Brengen Hem lof en eer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)