231 - Liefelijk Eden
 
(Het lied wordt voorafgegaan door een kort voorspel.)
 
1 Liefelijk Eden, woning van God,
Hof van Gods liefde en rust,
Vredevol oord vol zalig genot,
Wacht mij aan gouden kust.
 
Refrein Lief'lijk tehuis,
Lief'lijk tehuis,
Zalig tehuis,
Zalig tehuis,
Waar klokken klingen,
Engelen zingen.
Rust na de strijd
Rust na de strijd
Is ons bereid,
Is ons bereid,
Eeuwige zaligheid.
En eeuwige zaligheid.
 
2 Poorten van paarlen, straten van goud,
Hemelse bloemen zo schoon,
Lieve gestalten stralend in 't licht
Staan voor de gouden troon.
 
3 't Middelpunt van dat heerlijke oord
Is onze Heiland en Heer.
Straks zal ik knielen aan Jezus' voet,
Brengen Hem lof en eer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)