229 - Blaast de krijgsbazuin
 
1 Blaast de krijgsbazuin, tot straks valt in puin,
't Boze Jericho, satans stad.
Heft omhoog de vaan, d' arke gaat vooraan.
Baant voor d' overwinnaarsschaar een pad.
 
Refrein Voorwaarts, voorwaarts, schaart U om uw Heiland.
Vreest niet satans helse legermacht.
Voorwaarts, voorwaarts, jubelt luid victorie.
Jezus sterkt uw leger door Zijn kracht.
 
2 Sterk door 's Heren Woord, gaan wij moedig voort.
Zijn genade en trouw falen niet.
Eeuw'ge zaligheid, heeft Hij hem bereid,
Die steeds vast vertrouwend op Hem ziet.
 
3 O, almachtig God, die bestuurt ons lot,
Sterk ons zwak geloof, tot Uw eer.
Laat Uw beeld, zo rein, ons tot voorbeeld zijn.
Doe ons met U overwinnen, Heer.