228 - Ik wandel met de Koning
 
1 Ik wandel met Jezus, mijn Koning en Heer.
Geen liefde op aard' is zo heilig en teer!
Voor Hem wil ik leven, steeds zoekend Zijn eer.
Ik wandel met Jezus, mijn Koning en Heer!
 
Refrein Ik wandel met Jezus, de Koning.
In Hem heb ik al wat 'k begeer.
'k Getuig van Zijn macht, bij dag en bij nacht!
Ik wandel met Jezus, mijn Heer.
 
2 Hij droogde mijn tranen in dagen van smart,
En grifte Zijn beelt'nis heel diep in mijn hart,
Vergaf mij mijn zonden en schuld van weleer.
Ik wandel met Jezus, mijn Koning en Heer!
 
3 O, ziel, stel niet uit, maar kom heden tot Hem!
Hij kent al uw droefheid en hoort naar uw stem.
O, kom tot uw Heiland, Hij mint u zo teer.
En wandel voor eeuwig met Jezus, uw Heer!