226 - Jezus denkt aan mij
 
1 Als de levensstormen woeden,
Weet ik: Een zal mij behoeden,
Een die sterkt de zwakken, moeden.
Jezus denkt aan mij.
 
Refrein Jezus denkt aan mij.
Ja, Hij denkt aan mij.
In mijn nood en zorg is Hij nabij.
Welk een trouwe, teed're Vriend is Hij!
Jezus denkt aan mij.
 
2 Als mijn vrienden mij verlaten,
En om Christus' wil mij haten,
Dan kan slechts één troost mij baten:
Jezus denkt aan mij.
 
3 Eenmaal op de dag der dagen,
Als het aardse zal vervagen,
Zal mijn ziele smekend vragen:
Heer, gedenk aan mij.