225 - Vertrouw Zijn beloften
 

Vers 1
 G       D7    G    C      G
Wat weent gij, kind Gods in vertwijf'ling en leed?
   D  D7 D7sus4 G       D A7 D7
Uw Vader staat wach-tend tot zeeg'nen gereed.
    G   D7     G      D G7  C
't Verbond Zijner trouw werd nog nimmer verstoord.
     G  G7 C     G    D7    G
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
Refrein
G      D7    G
O, neem Hem bij 't Woord.
  D7    G    D
O, neem Hem bij 't Woord.
       G7 C     G    D7    G
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
Vers 2
Uw pad mag door droefnis en donkerheid gaan,
De waat'ren der tegenspoed torenhoog staan,
De hand, die u vasthoudt, leidt rustig u voort.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
Vers 3
Hij heeft zich verplicht u door nacht en door licht,
Getrouw te geleiden, het hoofd opgericht!
Hij is u nabij, heeft uw klachten gehoord.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
Vers 4
Zijn hart en Zijn macht, ja Hijzelf is voor u.
O, kind van Gods liefde, wat vreest gij dan nu?
Gij weet toch dat Jezus u gans'lijk behoort.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!