225 - Vertrouw Zijn beloften
 
1 Wat weent gij, kind Gods in vertwijf'ling en leed?
Uw Vader staat wachtend tot zeeg'nen gereed.
't Verbond Zijner trouw werd nog nimmer verstoord.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
 
Refrein O, neem Hem bij 't Woord.
O, neem Hem bij 't Woord.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
 
2 Uw pad mag door droefnis en donkerheid gaan,
De waat'ren der tegenspoed torenhoog staan,
De hand, die u vasthoudt, leidt rustig u voort.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
 
3 Hij heeft zich verplicht u door nacht en door licht,
Getrouw te geleiden, het hoofd opgericht!
Hij is u nabij, heeft uw klachten gehoord.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!
 
4 Zijn hart en Zijn macht, ja Hijzelf is voor u.
O, kind van Gods liefde, wat vreest gij dan nu?
Gij weet toch dat Jezus u gans'lijk behoort.
Vertrouw Zijn beloften en neem Hem bij 't Woord!