223 - Het Evangelie is de kracht
 

Vers 1
 F                Bes F
Het Evangelie is een kracht tot zaligheid.
     C           F
O hal-le-lu-ja,    o hal-le-lu-ja,
      hal-le-lu-ja,     hal-le-lu-ja.

Voor ieder die slechts wil, is troost en eeuwig heil bereid.
    C    G7    C
O halleluja, prijst de Heer.
Refrein
 C  C7        F
Halleluja, geeft Hem eer.
Fdim   Bes   G7    C
Kniel aanbiddend voor Hem neer.
  F               Bes F
Het Evangelie is een kracht tot zaligheid.
     C        F  Bes F
O hal-le-lu-ja,      Amen.
      hal-le-lu-ja,    A-men.
Vers 2
De weg staat voor een ieder open die gelooft.
O hal-le-lu-ja,    o hal-le-lu-ja,
      hal-le-lu-ja,     hal-le-lu-ja.
Aan elk die wil, is vree en eeuw'ge heerlijkheid beloofd.
O halleluja, prijst de Heer.
Vers 3
O kom tot Jezus met uw zorgen en uw schuld.
O hal-le-lu-ja,    o hal-le-lu-ja,
      hal-le-lu-ja,     hal-le-lu-ja.
Uw dierb're Heiland heeft op 't kruis de wet voor u vervuld.
O halleluja, prijst de Heer.
Vers 4
Het Bloed des kruises reinigt u van zonden nu.
O hal-le-lu-ja,    o hal-le-lu-ja,
      hal-le-lu-ja,     hal-le-lu-ja.
O neem het aan, verlossing, broeder, is er ook voor u.
O halleluja, prijst de Heer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)