223 - Het Evangelie is de kracht
 
1 Het Evangelie is een kracht tot zaligheid.
O halleluja, halleluja, o halleluja, halleluja.
Voor ieder die slechts wil, is troost en eeuwig heil bereid.
O halleluja, prijst de Heer.
 
Refrein Halleluja, geeft Hem eer.
Kniel aanbiddend voor Hem neer.
Het Evangelie is een kracht tot zaligheid.
O halleluja! halleluja! Amen, amen.
 
2 De weg staat voor een ieder open die gelooft.
O halleluja, halleluja, o halleluja, halleluja.
Aan elk die wil, is vree en eeuw'ge heerlijkheid beloofd.
O halleluja, prijst de Heer.
 
3 O kom tot Jezus met uw zorgen en uw schuld.
O halleluja, halleluja, o halleluja, halleluja.
Uw dierb're Heiland heeft op 't kruis de wet voor u vervuld.
O halleluja, prijst de Heer.
 
4 Het Bloed des kruises reinigt u van zonden nu.
O halleluja, halleluja, o halleluja, halleluja.
O neem het aan, verlossing, broeder, is er ook voor u.
O halleluja, prijst de Heer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)