222 - Liefde Gods, o hoogste liefde
 

Vers 1
Bes   Es Bes F F7 Gmsus4 Gm
Liefde Gods, o hoogste lief - de,
Es  Bes   Es  F F7 Bes
Hemelvreugd, daal tot ons neer.
 F7 Bes  Es Bes F Fisdim Gm
Maak in 't need'rig hart Uw  woning.
 Es  Cm7 Bes     F7   Bes
Heers in ons steeds meer en meer.
Gm   D  D7  Es Cisdim D
Jezus, Gij zijt zelf die liefde,
Gm Bes7 Es Bes F C7  F
Me-de - do-gen zonder peil.
Gm7 F   C7  F Bes Es Bes
Kom nu, troost ons bevend harte,
Es Cdim Bes Es  F F7 Bes
En ver - vul ons met Uw heil.
Vers 2
Kom, almachtige Verlosser,
Werk in ons Uw liefdedaad.
Maak ons tot Uw eeuw'ge tempel,
Die Gij nimmermeer verlaat.
Eeuwig, eeuwig U te prijzen,
Bruidegom, als reine bruid,
Uwe volheid t' openbaren,
Daarnaar strekt ons hart zich uit.
Vers 3
O, voleind Uw nieuwe schepping!
Gij maakt heilig, Gij maakt rein!
O, de volheid van verlossing,
Heer, in U volmaakt te zijn,
Rijk in U, wilt Gij ons leiden,
Tot steeds voller heerlijkheid.
Tot w' in woordelooz' aanbidding,
Heer, U zien zoals Gij zijt.