222 - Liefde Gods, o hoogste liefde
 
1 Liefde Gods, o hoogste liefde,
Hemelvreugd, daal tot ons neer.
Maak in 't need'rig hart Uw woning.
Heers in ons steeds meer en meer.
Jezus, Gij zijt zelf die liefde,
Mededogen zonder peil.
Kom nu, troost ons bevend harte,
En vervul ons met Uw heil.
 
2 Kom, almachtige Verlosser,
Werk in ons Uw liefdedaad.
Maak ons tot Uw eeuw'ge tempel,
Die Gij nimmermeer verlaat.
Eeuwig, eeuwig U te prijzen,
Bruidegom, als reine bruid,
Uwe volheid t' openbaren,
Daarnaar strekt ons hart zich uit.
 
3 O, voleind Uw nieuwe schepping!
Gij maakt heilig, Gij maakt rein!
O, de volheid van verlossing,
Heer, in U volmaakt te zijn,
Rijk in U, wilt Gij ons leiden,
Tot steeds voller heerlijkheid.
Tot w' in woordelooz' aanbidding,
Heer, U zien zoals Gij zijt.