221 - De Heer, o glorierijk verschiet
 

Vers 1
F7 Bes      F    Bes
De Heer, o glorierijk verschiet,
Es Bes   C7  F  Bes F
Zal heersen o-ver al 't gebied,
F7 Bes         F     Bes
Van zee tot zee, tot 's aardsrijks eind,
Es Bes Gm Cm7  Fsus4 F7  Bes
Totdat geen zon of maan meer schijnt.
Vers 2
In eindeloze, reine stroom,
Stijgt dan aanbidding tot de troon.
Dan rijst Zijn Naam als wierookbrand,
Bij ied're morgenofferand.
Vers 3
En taal en volken worden een,
In 't prijzen van Zijn liefd' alleen,
En kinderstemmen juub'len saam:
„Looft Hem! Gezegend zij Zijn Naam.”
Vers 4
Aan dood noch vloek wordt meer gedacht,
Waar heerlijk straalt des Heilands macht.
Een voller heil is ons bereid,
Dan d' eerste scheppingsheerlijkheid.
Vers 5
Rijst op voor onze Vorst en geeft
Hem glorie, Hem, die eeuwig leeft!
Weer dalen eng'len juichend neer,
En 't aardrijk geeft het „Amen” weer.