220 - Wonder geheim
 

Vers 1
 A         D E7   A
Wonder geheim, des Heilands Bloed
   D E7  A  E7 A E  B7  E
Werd mij tot winst. Van-- al Zijn nood
    A     E E7 A      E
Was ik de schuld.-- O, was 't voor mij,
 A  D   A D  A E7 A
Die Hem vervolgde tot de dood?
  E7    A  E A  D  B7  E
Wie zal 't geheim ver - staan, dat Gij,
   A   D    E  E7  A
Mijn God, Uw leven gaaft voor mij?
        E        E7     A
Wie zal 't ge- heim     verstaan, dat Gij,
      Wie zal 't geheim      ver-staan, dat Gij,
   D        A D  A  E7  A
Mijn God,   Uw   leven gaaft voor mij?
     Mijn God, Uw leven gaaft voor mij?
Vers 2
Hij daalde neer van 's Vaders troon,
Gena zo grenzeloos! O troost!
Hield niets voor zich dan liefd' alleen,
En stierf voor Adams hulp'loos kroost.
O, liefde groot, gena is 't al,
Die redt uit onze diepste val.
O, lief-de groot,     gena is 't al,
    O, lief-de groot,   ge - na is 't al,
Die redt   uit   onze diepste val.
     Die redt uit onze diepste val.
Vers 3
O, vreemd geheim, het Leven sterft.
Wie vorst dit diepste raadsel na?
Zelfs peilt de hoogste seraph niet,
Die wond're diepte van gena,
Gena alleen, gena steeds weer.
Zwijgt eng'len, buigt aanbiddend neer.
Gena al-leen,     gena steeds weer.
   Ge-na  alleen,   ge - na  steeds weer.
Zwijgt eng'  -  len,   buigt aanbiddend neer.
      Zwijgt eng'-len, buigt aanbiddend neer.
Vers 4
Lang smachtte mijn gebonden geest
In nacht van zond' en macht van 't vlees.
Gij zondt Uw levenswekkend licht.
De kerker straald' en ik verrees.
Mijn keten brak, ik was bevrijd,
En volgde U, Heer, voor altijd.
Mijn ke-ten brak,     ik was be-vrijd,
    Mijn ke - ten brak,    ik was  bevrijd,
En volg - de   U, Heer, voor altijd.
    En volg-de U, Heer, voor altijd.
Vers 5
Geen vrees voor 't oordeel nu, want Hij,
Met al zijn volheid, is nu mijn!
Levend in Hem, mijn levend Hoofd,
In Zijn gerechtigheid nu rein.
Vrijmoedig ga ik tot de troon,
Ontvang door Hem als recht mijn kroon.
Vrijmoe-dig ga     ik tot de troon,
    Vrij-moe-dig ga    ik tot  de troon,
Ontvang   door   Hem als recht mijn kroon.
    Ont-vang door Hem als recht mijn kroon.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)