218a - Wij trekken Hemelwaarts
 

Vers 1
As       Es7 As Es7 As
Smal en steil, haast on-be-gaanbaar,
     Des   Gdim7 As
Gaat het pad naar---- huis (naar huis).
      Es7  As  Es7 As
En des pelgrims voet wordt moede,
Es7 As Bes     Bes7   Es  Bes7   Es
Op de weg die gaat naar 't kruis (naar 't kruis).
 As Des As Besm7 As
Maar de blik naar boven,
         Bes7    Es7 As
Dan zal 't hart opnieuw gaan lo-ven,

Want wij na-d'ren, want wij na-d'ren
Fm Desm6 As Es7 As
Nu ons Va-derhuis!
Refrein
As Es7   Des As
Wij trekken he-mel-waarts,
          Wij trekken hemel-
   Es7   Des As Es7
Wij  trekken he-mel-waarts,
waarts,        Wij trekken hemel-
       Bes Es7
Zin - gend onze baan
waarts,     Zin-gend onze
           As
He -  mel  -  waarts.
baan,  He - mel - waarts (hemelwaarts).
  Es7   Des As
Wij trekken he-mel-waarts,
          Wij trekken hemel-
   Es   Des As Es7
Wij  trekken he-mel-waarts,
waarts,        Wij trekken hemel-
                      As
Zin - gend, zingend, zingend, zingend hemelwaarts.
waarts,   Zingend,     zingend hemelwaarts.
Vers 2
Enkel vreugd' is ons vooruitzicht
In het Vaderhuis (Vaderhuis).
Zorgen, smarten, leed en moeite
Overwon Hij, aan het kruis (het kruis)!
Voor de gouden troon
Reikt de Heiland ons de kroon.
Eeuwig jubel, lof en jubel,
Is in 't Vaderhuis!
Vers 3
Moede wand'laar, hier beneden,
Diep in zorg en nood (zorg en nood),
Wilt ge niet met ons de weg gaan,
Die u voert uit nacht en dood (en dood)?
Waarom langer schromen?
Maak een eind aan al uw dromen.
O, ga met ons, ga toch met ons
Naar het Vaderhuis!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)