217 - Komt, gij kranken
 

Vers 1
 As        Des  As   Des   As
Komt, gij kranken, komt, daar is redding nu,
             Es  As
In het dierbaar Bloed van Golgotha!
        Des  As  Des   As
Jezus kwam en bracht de verlossing u,
            As6 Es7 As
Ja, het volle heil, halle - lu - ja!
     Es          As  Besm  As
Raak de zoom nu aan van Zijn kleed, mijn vriend.
   Es7     As   Es
Heb geloof en gij wordt gezond!
 As            Es  As7 Des
Klem u vast aan 't kruis, pleit op Je-zus Bloed,
  As     Es  Es7 As
En sta op Gods trouw verbond!
Refrein
As        Es
Zie op Hem! (en leef!)
       Es7 As
Zie op Hem! (en leef!)
                Es  As Es
Zie alleen op Jezus' kruis en leef! (en leef!)
  As   Des As   Des
Vertrouw op Hem en wees niet bevreesd.
    As    Es Es7 As
Zie op Jezus alleen en leef!
Vers 2
Nimmer zond de Heiland een kranke heen.
Hij genas een elk, die tot Hem kwam.
Nadert vrij tot Hem met uw pijn en leed.
Daar is heling door het Bloed van 't Lam!
Onze smarten droeg Hij op Golgotha,
Onze zonden en onze pijn.
En Hij bracht ons leven, ja overvloed,
En hemelse zonneschijn!
Vers 3
Komt, gij kranken, komt, knielt nu neer bij 't kruis.
Geeft uw ziel en lichaam gans aan Hem.
Hoort, Hij roept u nu, stelt niet langer uit.
Komt, gehoorzaamt thans Zijn dierb're stem.
Hij vergeeft uw schuld en wast rein uw hart,
En geneest uwe lichaamspijn.
Vlucht tot Hem, mijn vriend, laat de wereld los.
Laat Jezus uw alles zijn!