217 - Komt, gij kranken
 
1 Komt, gij kranken, komt, daar is redding nu,
In het dierbaar Bloed van Golgotha!
Jezus kwam en bracht de verlossing u,
Ja, het volle heil, halleluja!
Raak de zoom nu aan van Zijn kleed, mijn vriend.
Heb geloof en gij wordt gezond!
Klem u vast aan 't kruis, pleit op Jezus Bloed,
En sta op Gods trouw verbond!
 
Refrein Zie op Hem! (en leef!)
Zie op Hem! (en leef!)
Zie alleen op Jezus' kruis en leef! (en leef!)
Vertrouw op Hem en wees niet bevreesd.
Zie op Jezus alleen en leef!
 
2 Nimmer zond de Heiland een kranke heen.
Hij genas een elk, die tot Hem kwam.
Nadert vrij tot Hem met uw pijn en leed.
Daar is heling door het Bloed van 't Lam!
Onze smarten droeg Hij op Golgotha,
Onze zonden en onze pijn.
En Hij bracht ons leven, ja overvloed,
En hemelse zonneschijn!
 
3 Komt, gij kranken, komt, knielt nu neer bij 't kruis.
Geeft uw ziel en lichaam gans aan Hem.
Hoort, Hij roept u nu, stelt niet langer uit.
Komt, gehoorzaamt thans Zijn dierb're stem.
Hij vergeeft uw schuld en wast rein uw hart,
En geneest uwe lichaamspijn.
Vlucht tot Hem, mijn vriend, laat de wereld los.
Laat Jezus uw alles zijn!