216 - Vaak had ik gehoord van Jezus
 

Vers 1
 F    C7       F Bes
Vaak had ik gehoord van Jezus,
 F  Dm   Gm6 A
Van Zijn wonderkracht,
 F    C7      F Bes
Hoe Hij kranken kon genezen
 F  Dm Bes C7 F
Door Zijn liefdemacht,
Bes           F Dm
Hoe Hij rondging in de stegen,
  G           C
't hart met droefenis bezwaard,
 F     C7      F Bes
Bij 't aanschouwen der ellende
 F Dm Bes C7 F
Van de mens op aard.
Refrein
 C            A Dm
Heer Gij kwaamt om te verlossen,
Bes       C  F
Midd'laar groot van macht.
     C7 F       Gm7
'k Vlucht tot U met al mijn lijden.
 C7        F
Heel mij door Uw kracht.
Vers 2
Niemand werd door U verstoten.
Met hun lot begaan,
Naamt Gij in Uw grote liefde
Ied're zondaar aan.
Op de lammen en de blinden
Legdet Gij Uw hand, o Heer.
Kind'ren naamt Gij in Uw armen,
Liefdevol en teer.
Vers 3
't Bloed des kruises schenkt verlossing
Van mijn ziektemacht.
Op de heuvel van Calvarie
Werd 't voor ons volbracht.
In Zijn wonden vind ik heling.
Jezus droeg mijn ziekte en smart.
'k Kom tot Hem met al mijn noden.
'k Geef Hem gans mijn hart.