215 - Waarom niet nu?
 

Vers 1
 D     A7       D
Hoort gij niet, o kind der wereld?
      A7        D
's Vaders stem roept u naar huis.
      A7       D
Lang reeds hebt gij rondgezworven.
     A7       D
Kom toch heden tot het kruis.
Refrein
 D    G     A7    D
Kom toch nu!     Kom toch nu!
     Kom toch nu!     Kom toch nu!
     A7      D
Kom toch heden tot uw Heer.
     G     A7    D
Kom toch nu!     Kom toch nu!
     Kom toch nu!     Kom toch nu!
     A7        D
Kniel nu bij het kruishout neer.
Vers 2
O, sta stil en laat u redden.
Ziel, gij zijt in groot gevaar.
Wend uw aangezicht tot Jezus.
Zijn gena is altijd daar.
Vers 3
In de wereld is geen vrede.
Slechts bij God is zaligheid.
Kom, o kom, kind van Gods liefde.
Vrede en vreugd is u bereid.
Vers 4
Kom tot Jezus, wacht niet langer.
Hij vergeeft uw ganse schuld.
Hoor Zijn stem, kies nu, mijn broeder.
Wordt van liefde en kracht vervuld.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)