213 - Ik heb het niet geweten
 
Vers 1
G     Em7 D7 G
Ik heb het niet geweten,
   C G  Em  D  G
Mijn lieve dierb're Heer,
      Em7 D7 G
Dat Gij mij zo bemindet,
  A7        D
Zo onuitspreek'lijk teer.
  D7 D7sus4 D7 Disdim7 G Cisdim7 D
Had ik  het eer ge - we  -  ten,
 Disdim7 Em Bm  A Aisdim7 Bmsus4 Bmsus2 Bm
'k Was niet zo lan - ge   tijd-----------
D7sus2 G Em G  G7
 In  duisternis gebleven
  C     D7   G
En hoop'loos zelfverwijt.
Vers 2
Ik heb het niet geweten,
Toen alles mij ontviel,
Dat 't alles slechts moest dienen,
Tot lout'ring mijner ziel.
Had ik het eer geweten,
Mijn hart zou niet door pijn
Zo wreed vaneen gereten,
Zo lang gefolterd zijn.
Vers 3
Ik heb het niet geweten,
Wat hemelzoete vreugd
Hen die op U betrouwen
Dag in dag uit verheugt.
Maar nu 'k U recht mag kennen,
Nu zeg ik al de tijd,
Dat Gij een rijke Jezus,
Mijn dierb're Heiland zijt.