213 - Ik heb het niet geweten
 
1 Ik heb het niet geweten,
Mijn lieve dierb're Heer,
Dat Gij mij zo bemindet,
Zo onuitspreek'lijk teer.
Had ik het eer geweten,
'k Was niet zo lange tijd
In duisternis gebleven
En hoop'loos zelfverwijt.
 
2 Ik heb het niet geweten,
Toen alles mij ontviel,
Dat 't alles slechts moest dienen,
Tot lout'ring mijner ziel.
Had ik het eer geweten,
Mijn hart zou niet door pijn
Zo wreed vaneen gereten,
Zo lang gefolterd zijn.
 
3 Ik heb het niet geweten,
Wat hemelzoete vreugd
Hen die op U betrouwen
Dag in dag uit verheugt.
Maar nu 'k U recht mag kennen,
Nu zeg ik al de tijd,
Dat Gij een rijke Jezus,
Mijn dierb're Heiland zijt.