212 - Een donkere stroom
 

Vers 1
Des                As7
Een donk're stroom vliedt over d' aarde,
                  Des
Een stroom des doods, zwart als de nacht,
         Des7    Ges
Verdelgend al 't geen is van waarde.
Esm    Des  As7   Des
Het is de zonde, sa-tans macht.
Refrein
Des       As7
God breekt die stroom,
            God breekt die stroom,
                      Des
              met de Rots der eeu   -   wen,
                      met de Rots der eeu-,
       A7
Waar-op is geplant
wen,        Waarop is geplant
                   Des
           Jezus dierbaar kruis.
                      Jezus dierbaar kruis.

Een blik op Hem
        Een blik op Hem
              Des7       Ges
              schenkt het eeuwig le   -   ven,
              schenkt het eeuwig le-ven,eeuwig le-
       Des
En voert uw ziel
ven        En voert uw ziel
              Es7 As7 Des Des7 Desdim Gesm Des
           in 't Va - der-huis.
           in 't Va - der-huis, in 't Va - der-huis.
Vers 2
Die donk're stroom vloeit door de ziele,
Van ied're zondaar ver van God,
Doch hij die blikt op 't kruis van Jezus,
Ziet gans vernieuwd zijn levenslot.
Vers 3
Verlossing door het Bloed van Jezus,
Verlost van schuld en zondesmart.
Hij stuit die stroom door Zijn genade,
En plant het kruis diep in uw hart.
Vers 4
Die donk're stroom zal eens verdwijnen,
Verand'ren in kristallen zee.
Gods eeuw'ge liefde zal verwinnen,
Want Christus' kruis brengt rust en vree.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)