212 - Een donkere stroom
 
1 Een donk're stroom vliedt over d' aarde,
Een stroom des doods, zwart als de nacht,
Verdelgend al 't geen is van waarde.
Het is de zonde, satans macht.
 
Refrein God breekt die stroom, met de Rots der eeuwen,
Waarop is geplant Jezus dierbaar kruis.
Een blik op Hem schenkt het eeuwig leven,
En voert uw ziel in 't Vaderhuis.
God breekt die stroom, met de Rots der eeuwen,
Waarop is geplant Jezus dierbaar kruis.
Een blik op Hem schenkt het eeuwig leven,eeuwig leven
En voert uw ziel in 't Vaderhuis, in 't Vaderhuis.
 
2 Die donk're stroom vloeit door de ziele,
Van ied're zondaar ver van God,
Doch hij die blikt op 't kruis van Jezus,
Ziet gans vernieuwd zijn levenslot.
 
3 Verlossing door het Bloed van Jezus,
Verlost van schuld en zondesmart.
Hij stuit die stroom door Zijn genade,
En plant het kruis diep in uw hart.
 
4 Die donk're stroom zal eens verdwijnen,
Verand'ren in kristallen zee.
Gods eeuw'ge liefde zal verwinnen,
Want Christus' kruis brengt rust en vree.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)