211 - Hij is mijn, ik ben Zijn
 

Vers 1
 As
Welk een vreugd en heil zonder maat of peil,
 Es7          As Es7 As
Werd mijn deel in die blijde stond,

Op die vreugdedag toen ik Jezus zag,
    Bes7       Es7
En mijn ziel in Hem vrede vond.
Refrein
As
Ik ben Zijn (ik ben Zijn),
    Es7
Hij is mijn (Hij is mijn).
                 As  Des As
Eeuw'ge vreugde vervult nu mijn hart.--------
        As7      Des
O, de glorie straks bij mijn Heer te zijn,
     As    Es7   As  Des As
Vrij van zond'   en   smart.
     Vrij van zond' en smart (en smart).
Vers 2
'k Wandel nu in 't licht van Gods aangezicht.
Jezus redde mij uit de nood.
Hij vergaf mijn schuld, heeft mijn ziel vervuld
Met Zijn liefde oneindig groot.
Vers 3
Staat de zee ook hoog, vullen tranen 't oog,
Tot de golven spreekt Hij: „Zwijgt stil”
Jezus leeft in mij. Welk een Vriend is Hij.
'k Volg gehoorzaam nu Zijn wil.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)