211 - Hij is mijn, ik ben Zijn
 
1 Welk een vreugd en heil zonder maat of peil,
Werd mijn deel in die blijde stond,
Op die vreugdedag toen ik Jezus zag,
En mijn ziel in Hem vrede vond.
 
Refrein Ik ben Zijn (ik ben Zijn),
Hij is mijn (Hij is mijn).
Eeuw'ge vreugde vervult nu mijn hart.
O, de glorie straks bij mijn Heer te zijn,
Vrij van zond' en smart.
Vrij van zond' en smart (en smart).
 
2 'k Wandel nu in 't licht van Gods aangezicht.
Jezus redde mij uit de nood.
Hij vergaf mijn schuld, heeft mijn ziel vervuld
Met Zijn liefde oneindig groot.
 
3 Staat de zee ook hoog, vullen tranen 't oog,
Tot de golven spreekt Hij: „Zwijgt stil”
Jezus leeft in mij. Welk een Vriend is Hij.
'k Volg gehoorzaam nu Zijn wil.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)