Glorieklokken 210 - Waar mijn droom wordt vervuld

Vers 1

Bes    Es       Besdim Bes
Mijn scheepje verlangt naar de  ha-ven,
 D7  Es Esdim   Es     Bes
Waar stor-men noch golven meer zijn.
   F7   Fdim  F7      Bes
Zijn steven spoedt voort naar de kusten
    C7          F  C7 F7
Van 't land zonder zorgen en pijn.------

Refrein

Bes          Es F7
Waar mijn droom wordt vervuld,
         Bes  Es Bes
Ieder raadsel onthuld,--------
    Es Esdim Es    Besdim Bes
In 't land waar de zaligen wo - nen,
 Gm    Bes F7 Bes  Dm F7 Bes  Es Bes
Wordt de droom van mijn hart vervuld.--------

Vers 2

Verdwenen zijn mijn idealen,
Die 'k had van het leven op aard,
Maar hogere blijdschap zal 'k vinden
in 't land waar Gods volk wordt vergaard.

Vers 3

De dierbaren die ik hier minde,
In dagen, te spoedig voorbij,
Ik weet het, ik zal ze hervinden,
De zaal'gen, zij wachten op mij.

Vers 4

Blaast winden, in 't zeil van mijn scheepje.
Steeds sneller verlang ik te gaan.
Ik hijg naar de palmen des vredes
Aan d' overzij van d' oceaan.