210 - Waar mijn droom wordt vervuld
 
1 Mijn scheepje verlangt naar de haven,
Waar stormen noch golven meer zijn.
Zijn steven spoedt voort naar de kusten
Van 't land zonder zorgen en pijn.
 
Refrein Waar mijn droom wordt vervuld,
Ieder raadsel onthuld,
In 't land waar de zaligen wonen,
Wordt de droom van mijn hart vervuld.
 
2 Verdwenen zijn mijn idealen,
Die 'k had van het leven op aard,
Maar hogere blijdschap zal 'k vinden
in 't land waar Gods volk wordt vergaard.
 
3 De dierbaren die ik hier minde,
In dagen, te spoedig voorbij,
Ik weet het, ik zal ze hervinden,
De zaal'gen, zij wachten op mij.
 
4 Blaast winden, in 't zeil van mijn scheepje.
Steeds sneller verlang ik te gaan.
Ik hijg naar de palmen des vredes
Aan d' overzij van d' oceaan.