209 - Het gebroken hart
 

Vers 1
 As           Besm7 As   Des  As
Kent gij reeds 't verhaal----- van 't smaad'lijk kruis,
    Es7 As Es7 As
Waar Jezus kocht u vrij?
     Des     As Besm7  As       Besm7
Waar uw schuld geboet werd door 's Heilands Bloed------,
As  Besm  F Besm Cm Es7 As
Dat vloeid' uit Zijn o - pen zij?
Refrein
As Es7      As Edim  Fm  Es  As
Uw zonde verbrak--- Zijn schuld'loos hart!
     Es7 As   Bes7  Es Bes7 Es7
Hij droeg ze aan 't hout zo ruw (zo ruw).
    As     Es7 As Des F Besm  As
't Was wond're lief - de, die Hem dreef,---
Besm As Es7 As    Es7 As
 Te ster - ven daar voor U!
Vers 2
Wordt uw hart gekweld door bitt're smart?
Drukt 't zondejuk u neer?
Waarom vlucht gij dan niet naar Golgotha?
Wat toeft gij, vlied tot de Heer!
Vers 3
Daar aan Zijn voeten vindt gij gena.
Geen eigen kracht redt u!
Maar geloof: Zijn macht en Zijn wond're vree
Daalt neder van 't kruis. Kom nu!