209 - Het gebroken hart
 
1 Kent gij reeds 't verhaal van 't smaad'lijk kruis,
Waar Jezus kocht u vrij?
Waar uw schuld geboet werd door 's Heilands Bloed,
Dat vloeid' uit Zijn open zij?
 
Refrein Uw zonde verbrak Zijn schuld'loos hart!
Hij droeg ze aan 't hout zo ruw (zo ruw).
't Was wond're liefde, die Hem dreef,
Te sterven daar voor U!
 
2 Wordt uw hart gekweld door bitt're smart?
Drukt 't zondejuk u neer?
Waarom vlucht gij dan niet naar Golgotha?
Wat toeft gij, vlied tot de Heer!
 
3 Daar aan Zijn voeten vindt gij gena.
Geen eigen kracht redt u!
Maar geloof: Zijn macht en Zijn wond're vree
Daalt neder van 't kruis. Kom nu!