208 - Jezus ik kom tot U
 

Vers 1
 A  Adim A       D      A
Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht,
  E7 A E7   A E7 A
Kom ik tot U, kom ik tot U,
   Adim A        D       A
Waar vrijheid vreugd' en licht m' in U wacht.
 E7  A   E7 A
Jezus, ik kom tot U.
 D Ddim D       A  Adim A
Uit al mijn zwakheid, Heer, in Uw kracht,
 E Edim E        B7     E   E7
Uit al mijn nood in Uw grenz'loze macht,---
 A Adim A      D       A
Uit al mijn zond' in U, die 't volbracht,
 E7  A   E7 A
Jezus, ik kom tot U.
Vers 2
Uit al mijn falen, hoezeer 'k ook tracht,
Kom ik tot U, kom ik tot U.
In al, wat Gij aan 't kruis hebt volbracht,
Jezus, ik kom tot U.
Uit aardse smarten, Heer, in Uw rust,
Uit 's levens storm tot Uw veilige kust,
Uit grievend leed in hemelse lust,
Jezus, ik kom tot U.
Vers 3
Uit al mijn hoogmoed, onrust en strijd,
Kom ik tot U, kom ik tot U.
'k Rust in Uw heil'ge wil voor altijd.
Jezus, ik kom tot U.
Vanuit mijzelf in Uzelf, o Heer,
Uit wanhoops nacht in Uw hemelse sfeer,
Waar 'k in aanbidding met U verkeer.
Jezus, ik kom tot U.
Vers 4
Vanuit mijn angst en schrik voor de dood,
Kom ik tot U, kom ik tot U,
In 't eeuwig, zalig huis, dat Gij boodt.
Jezus ik kom tot U.
Uit mijn verderf, zo grondeloos diep,
In de volmaaktheid van U, die mij riep,
Tot eeuwig, blij aanschouwen mij schiep,
Jezus, ik kom tot U.