207 - De Naam van Jezus
 
1 O, zoete Naam met Uw verborgen schatten,
Gij zijt voor mij een goddelijk geschenk.
O Naam, o Naam, wie kan Uw liefde vatten?
Mijn hart springt op, wanneer ik aan U denk.
 
Refrein Mijn hart is blij wanneer ik zing van Jezus.
Zijn Naam alleen maakt vreugdevol en vrij.
Zijn Naam geeft mij het overwinningsleven.
Geen Naam was ooit zo wonderbaar voor mij.
 
2 Die ene Naam geeft vreugde in mijn zorgen,
Verdrijft de schaduwen des doods voor mij.
Die Naam schenkt kracht in zwakheid, nu en morgen,
De Naam van Jezus, die ik nu belijd.
 
3 Als 't einde komt, dan blijft mijn lied van waarde.
Als machtigen verliezen hunne kroon,
Dan klinkt het voort in hemel en op aarde,
In eeuwigheid met blijde jubel toon.