206 - Ik geef mijn leven
 

Vers 1
  Bes        Es     Bes
'k Geef mijn leven, dierb're Heiland,
    F7     Bes
Eeuwig U ten eigendom.
     Es        Bes
'k Heb gehoord de stem der liefde,
  Besm F    C7    F
Die mij noodde: „Zondaar, kom.”
Refrein
  F7          F7sus4 F7
'k Leg mijn leven op het al - taar,
    Bes  Es Bes
Tot een offer, U gewijd.
         F Bes Es
Wil mij leiden, dierb're Jezus,
    Bes F7   Bes
Tot in alle eeuwigheid.
Vers 2
Zwart van zonden was mijn harte,
Maar Uw Bloed wies mij gans rein.
Ied're schaduw is geweken.
'k Wandel in Uw zonneschijn.
Vers 3
Vat mijn hand, o God mijns levens.
'k Kan alleen de weg niet gaan.
Wil in d' ure van beproeving
Heiland, aan mijn zijde staan.
Vers 4
Als Gij komt op 's hemels wolken,
Vol van glorie, pracht en praal,
Doe mij dan met al Uw heil'gen
Ingaan in de bruiloftszaal.