205 - Ik leg aan Uw voeten
 

Vers 1
  Bes      F Bes Es    Bes
'k Leg aan Uw voeten mijn leven nu neer.
       F7 Bes  F   Bes F
'k Heb U gekozen voor eeuwig, o Heer.
  Bes         F  Bes Es         Edim7
't Bloed van Uw kruis heeft ver-geven mijn schuld,------
  Bes    F7   Bes
't Hart met genade vervuld.
Refrein
Bes    F7 Bes F   C7 F7
We-dergeboren in U,
We-dergeboren in U, ja in U,
      Bes F7  Bes
Ben ik Uw eigen-dom nu.
Ben ik Uw eigen-dom, ei-gendom nu.
        F Bes  Es        Edim7
Vul met Uw liefde mijn hart meer en meer.------
Bes     F7      Bes    Es Bes
Doop met Uw Geest mij, o Heer.
Doop met Uw Hei - li - ge Geest mij, o Heer.
Vers 2
Wijsheid der wereld zal eenmaal vergaan,
Maar 't Woord des Heren blijft eeuwig bestaan.
'k Kies dan voor altijd de weg van het kruis,
't Pad naar het hemels tehuis.
Vers 3
'k Daal in dit watergraf dankbaar nu neer.
Om te verrijzen met Jezus mijn Heer,
Tot een nieuw leven in 't licht van Zijn Woord,
Wand'len met Hem ongestoord.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)