205 - Ik leg aan Uw voeten
 
1 'k Leg aan Uw voeten mijn leven nu neer.
'k Heb U gekozen voor eeuwig, o Heer.
't Bloed van Uw kruis heeft vergeven mijn schuld,
't Hart met genade vervuld.
 
Refrein Wedergeboren in U,
Wedergeboren in U, ja in U,
Ben ik Uw eigendom nu.
Ben ik Uw eigendom, eigendom nu.
Vul met Uw liefde mijn hart meer en meer.
Doop met Uw Geest mij, o Heer.
Doop met Uw Heilige Geest mij, o Heer.
 
2 Wijsheid der wereld zal eenmaal vergaan,
Maar 't Woord des Heren blijft eeuwig bestaan.
'k Kies dan voor altijd de weg van het kruis,
't Pad naar het hemels tehuis.
 
3 'k Daal in dit watergraf dankbaar nu neer.
Om te verrijzen met Jezus mijn Heer,
Tot een nieuw leven in 't licht van Zijn Woord,
Wand'len met Hem ongestoord.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)